Een informatieve website over de ontwikkelingen op de Steekterweg te Alphen aan den Rijn

Bezwaarschrift indienen tot 29 mei 2023

3 maal =???

Voor de 3e keer probeert de gemeente Alphen, tegen de wil van de bewoners, huisvesting van arbeidsmigranten of vluchtelingen te realiseren op diverse locaties aan de Steekterweg (29, 92 en 202). Wij als bewoners zijn daar vanwege moverende redenen op tegen. Op 31 mei 2023 om 19:00 is er een informatieavond op het gemeentehuis. Vragen dienen uiterlijk 29 mei 2023, via e-mail, te worden ingediend. Het zou mooi zijn als u een kopie van deze e-mail stuurt aan info@steekterweg.nl.